Zásady používání cookies

Zásady týkající se souborů cookie na stránce blackfire.cz

Tento dokument informuje uživatele o technologiích, které webové stránce pomáhají dosahovat účelů uvedených níže. Tyto technologie umožňují vlastníkovi přístup k informacím a jejich ukládání (například pomocí souboru cookie) nebo využívat zdroje (například spuštěním skriptu) na zařízení uživatele během jeho interakce s touto webovou stránkou.

Pro zjednodušení se všechny tyto technologie definují v tomto dokumentu jako „sledovací“ – není-li důvod je odlišit jinak.
Například zatímco soubory cookie lze používat na webu i mobilních prohlížečích, bylo by nepřesné hovořit o souborech cookie v kontextu mobilních aplikací, jelikož jde o sledovací technologii na bázi prohlížeče. Z tohoto důvodu se v tomto dokumentu termín soubory cookie používá pouze, pokud má výslovně označovat tento konkrétní druh sledovací technologie.

Některé z účelů, pro něž jsou sledovací technologie používány, mohou vyžadovat souhlas uživatele. Kdykoli je souhlas udělen, může být volně kdykoli odvolán v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.

Tato webová stránka používá sledovací technologie spravované přímo vlastníkem (tzv. sledovací soubory „první strany“) a sledovací technologie umožňující služby poskytované třetími stranami (tzv. sledovací soubory „třetí strany“). Není-li v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, poskytovatelé třetích stran mají přístup ke sledovacím souborům, které spravují.
Lhůty platnosti a ukončení platnosti souborů cookie a dalších obdobných sledovacích technologií se mohou lišit v závislosti na životnosti stanovené vlastníkem nebo příslušným poskytovatelem. Některé z nich přestávají být platné po ukončení relace prohlížení stránky uživatelem.
Kromě údajů uvedených v popisech každé z následujících kategorií mohou uživatelé nalézt přesnější a aktualizované informace o životnosti i jakékoli jiné příslušné informace – například přítomnost jiných sledovacích technologií – v propojených zásadách ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů třetích stran nebo je mohou na vyžádání získat od vlastníka.

Činnosti přísně nezbytné pro fungování této webové stránky a poskytnutí služby

Tato webová stránka používá tzv. „technické“ soubory cookie a další obdobné sledovací technologie k provádění činností, které jsou nezbytně nutné pro provoz nebo poskytnutí služby.

Sledovací soubory první strany

Životnost souboru cookie:

  • PHPSESSID: po dobu trvání relace

Další činnosti zahrnující používání sledovacích souborů

Zlepšení zkušenosti

Tato webová stránka používá sledovací soubory, abychom mohli poskytovat personalizovanou uživatelskou zkušenost díky tomu, že zkvalitníme možnosti správy preferencí a umožníme interakci s externími sítěmi a platformami.

Zobrazování obsahu z externích platforem

Tento typ služby vám umožňuje zobrazovat obsah uložený na externích platformách přímo z těchto stránek a interagovat s ním.
Tento druh služby může shromažďovat údaje o provozu ze stránek, na nichž je služba nainstalována, i když ji uživatelé nevyužijí.

Měření

Tato webová stránka používá sledovací soubory, které nám umožňují sledovat návštěvnost stránek a analyzovat chování za účelem zlepšování našich služeb.

Analytické nástroje

Služby uvedené v tomto oddíle umožňují vlastníkovi sledovat a analyzovat návštěvnost webu a lze je použít ke sledování chování uživatele.

Postup správy preferencí a udělení či odvolání souhlasu

Existují různé způsoby, jak lze spravovat preference týkající se sledovacích souborů a udělovat a odvolávat souhlas:

Uživatelé mohou spravovat preference související se sledovacími soubory přímo z nastavení jejich vlastního zařízení například tím, že zabrání používání nebo ukládání sledovacích souborů.

Kdykoli je pak používání sledovacích souborů založeno na souhlasu, uživatelé mohou tento souhlas udělit či odvolat nastaveních svých preferencí v oznámení o souborech cookie nebo aktualizací těchto preferencí pomocí příslušného pomocného prvku pro souhlas, pokud existuje.

Pomocí příslušných funkcí prohlížeče nebo zařízení je také možné vymazat dříve uložené sledovací soubory včetně těch, které se používaly k zapamatování počátečního souhlasu uživatele.

Další sledovací soubory v místní paměti prohlížeče lze vymazat smazáním historie procházení.

S ohledem na jakékoli sledovací soubory třetích stran mohou uživatelé spravovat své preference a odvolávat svůj souhlas pomocí příslušného odkazu pro odvolání souhlasu (pokud je uveden) nebo pomocí postupů uvedených v zásadách ochrany soukromí třetí strany nebo žádostí zaslanou dané třetí straně.

Vyhledávání nastavení sledovacího souboru

Uživatelé mohou například vyhledávat informace o spravování souborů cookie v nejčastěji používaných prohlížečích na následujících adresách:

Uživatelé mohou také spravovat určité kategorie sledovacích souborů používaných na mobilní aplikaci tím, že odvolají svůj souhlas pomocí příslušných nastavení v případě mobilních zařízení nebo nastavení sledování v obecných zařízeních (uživatelé mohou otevřít nastavení zařízení, zobrazit a vyhledat příslušné nastavení).

Odvolání souhlasu týkající se reklamního odvětví

Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti mohou uživatelé postupovat podle pokynů od YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (US) a Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Kanada), DDAI (Japonsko) nebo jiných obdobných služeb. Tyto iniciativy umožňují uživatelům volit své preference sledování u většiny reklamních nástrojů. Vlastník tedy doporučuje, aby uživatelé tyto zdroje využívali kromě informací uvedených v tomto dokumentu.

Digital Advertising Alliance nabízí aplikaci nazvanou AppChoices, která uživatelům pomůže kontrolovat reklamu podle zájmu v mobilních aplikacích.

Vlastník a správce údajů

ADC Blackfire Entertainment s.r.o
Novozámecká 4/495
198 00 Praha
Česká republika

Kontaktní e-mail vlastníka: gdpr@blackfire.cz

Jelikož používání sledovacích souborů třetí strany na této webové stránce nelze vlastníkem plně kontrolovat, jakékoli odkazy na sledovací soubory třetích stran je nutno považovat pouze za informativní. Pokud uživatelé požadují úplné informace, doporučuje se jim přečíst si zásady ochrany soukromí příslušných služeb třetích stran uvedených v tomto dokumentu.

Vzhledem k objektivní složitosti oboru sledovacích technologií by se uživatelé měli obrátit na vlastníka, pokud si přejí další informace týkající se používání těchto technologií na této webové stránce.

Definice a odkazy na předpisy

Osobní údaje (nebo údaje)

Jakékoli informace, které přímo, nepřímo nebo ve spojení s jinými informacemi — včetně osobního identifikačního čísla — umožňují identifikaci nebo identifikovatelnost fyzické osoby.

Data o použití

Informace získané automaticky prostřednictvím této webové stránky (nebo služeb třetích stran používaných na této webové stránce, mezi něž může patřit: adresy IP nebo jména domén počítačů používaných uživateli, kteří navštěvují tuto webovou stránku, adresy URI (jednotný identifikátor zdroje), čas žádosti, způsob použitý k odeslání žádosti na server, velikost souboru přijatého v rámci odpovědi, číselný kód udávající stav odpovědi serveru (úspěšný výstup, chyba atd.), země původu, funkce prohlížeče a operačního systému používaného uživatelem, různé časové podrobnosti návštěvy (např. čas strávený na každé stránce v aplikaci) a podrobnosti o pohybu v aplikaci se zvláštním odkazem na posloupnost navštívených stránek a další parametry týkající se operačního systému zařízení a/nebo IT prostředí uživatele.

Uživatel

Osoba využívající tuto webovou stránku, která, není-li uvedeno jinak, je shodná se subjektem údajů.

Subjekt údajů

Fyzická osoba, na kterou odkazují osobní údaje.

Zpracovatel údajů (inspektor ochrany údajů)

Fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný úřad, který zpracovává osobní údaje jménem správce údajů dle údajů v těchto zásadách ochrany soukromí.

Správce údajů (nebo vlastník)

Fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný úřad, který sám či společně s jinými určuje účely a způsoby zpracovávání osobních údajů včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a používání těchto webových stránek. Správce údajů, není-li uvedeno jinak, je vlastník těchto webových stránek.

Tyto webové stránky (nebo tato aplikace)

Způsob, jímž se provádí shromažďování a zpracovávání osobních údajů uživatele.

Služba

Služba poskytovaná touto webovou stránkou dle popisu v příslušných podmínkách (jsou-li k dispozici) a na těchto stránkách/této aplikaci.

Evropská unie (EU)

Není-li uvedeno jinak, veškeré odkazy na Evropskou unii v tomto dokumentu zahrnují všechny aktuální členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Soubor cookie

Soubory cookie jsou sledovací soubory tvořené malými sadami dat uloženými v prohlížeči uživatele.

Sledovací soubor

Sledovací soubor označuje jakoukoli technologii – např. soubory cookie, jedinečné identifikátory, webové signály, skripty, elektronické značky a otisky – umožňující sledování uživatelů například na základě přístupu k informacím nebo uložením informací na zařízení uživatele.


Právní informace

Toto prohlášení o ochraně soukromí bylo připraveno na základě ustanovení různých předpisů včetně čl. 13/14 nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady ochrany soukromí souvisejí výlučně s těmito webovými stránkami, není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak.

Poslední aktualizace: 2020-10-20