Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti ADC Blackfire Entertainment s.r.o, se sídlem Novozámecká 4/495, 198 00 Praha, IČ: 25788418 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

Zpracováváme následující údaje:

• E-mailová adresa
• Telefon
• Jméno
• příjmení

E-mailovou adresu, telefon, jméno a příjmení je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem odpovědi na Váš dotaz na stránkách blackfire.cz. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 1 týdne. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje subjektu info@blackfire.cz. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: – vzít souhlas kdykoliv zpět – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. – požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů – v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se neváhejte obrátit na nás.